Is slechts 5 min. met de fiets

Frisse wind in het oude hoofdkasteel

In het Rheiderland, vlakbij de Nederlandse grens, staat het meest originele hoofdkasteel van Oost-Friesland. In de loop van de dertiende eeuw waren individuele gezinnen binnen de voormalige vrije plattelandsgemeenschappen tot speciale macht en invloed gestegen. Deze hoofdfamilies bouwden torenvormige versterkte bakstenen gebouwen, de stenen huizen. Onder veranderende politieke omstandigheden veranderde later hun functie en vorm.

Terwijl de weinige overgebleven stenen huizen verborgen zijn achter toevoegingen en de rest alleen archeologisch detecteerbaar is, is de middeleeuwse toren van Bunderhee grotendeels onvervalst bewaard gebleven. Veel details in de buitenkant en het interieur van het gebouw vertellen over de afzonderlijke fasen van zijn geschiedenis.